Dasco Court 27, Perez Acres, Yigo, GU 96929 (MLS# 18-3736)